Offentlig ettersyn - kommunedelplan for trafikksikkerhet

Kommunestyret vedtok 23. mai 2019 å legge kommunedelplan for trafikksikkerhet ut til offentlig ettersyn i seks uker.

Følg denne lenken for å se hele kunngjøringen og plandokumentene.