Offentlig høring - valg av meddommere i perioden 2021-2024

Alvdal kommune skal i 2020 oppnevne meddommere for en ny periode, gjeldende fra 01.01.2021 - 31.12.2024. Det skal velges meddommere til Nord-Østerdal Tingrett, Eidsivating Lagmannsrett og jordskifteretten. 

I henhold til domstolloven § 68, skal forslaget til meddommere og skjønnsmedlemmer legges ut på alminnelig ettersyn. Oversikt over foreslåtte kandidater som meddommere til lagmannsrett, tingrett og jordskifterett  ligger vedlagt på denne siden. 

Frist for å komme med innvendinger til forslaget er 2. juni 2020.

Høringssvar sendes til postmottak@alvdal.kommune.no eller sendes til Alvdal kommune, Gjelen 3, 2560 Alvdal

Følg denne lenken for å se liste over meddommere (PDF, 50 kB)