Økende smittetall, nye mutasjoner og smitte lokalt - hva skal du gjør?

Alvdal kommune ber befolkninga om å støtte lojalt opp om de anbefalingene som regjeringa la fram 2. desember. 

Du kan lese alt om disse her, men vi gjentar hovedpunktene:

  • Si ja til vaksine.
  • Hold deg hjemme og test deg når du er syk
  • Hold avstand til andre, gjerne en meter, der det er mulig
  • Unngå håndhilsning og klemming
  • Voksne bes vurdere om de kan redusere nærkontakter noe
  • Bruk munnbind ved kontakt med helsevesenet

I forlengelse av det siste punktet ber vi om at alle bruker munnbind ved besøk på institusjoner i Alvdal

Fortsatt begrenset TISK

Begrenset TISK betyr at smittesporingsteam osv ikke er oppbemannet slik som det var f eks i vår. Konsekvensen av dette er at vi som innbyggere i større grad må ta ansvar for smittesporing og testing sjøl.

Vi oppfordrer til å sette seg inn i hva som gjelder isolasjon, smittekarantene osv. Du finner mer om dette på denne siden hos regjeringen.no 

Den nasjonale koronatelefonen er oppbemannet. Telefonnummeret er: 815 55 015.