Onsdagsturen starter opp igjen

Kommunen har besluttet at onsdagsturen kan starte opp igjen, med forbehold om at smitteverntiltak blir fulgt. Dette er nok et kjærkomment gjensyn for mange. 

God tur!