Oppdatert informasjon om koronavaksinasjon i Alvdal - 17. februar

Alvdal kommune har pr 16.02.21. satt 135 doser koronavaksiner. Vi gjennomfører vaksinasjon av innbyggerne fortløpende med de vaksinene vi får tilsendt. Vaksineringen skjer i en rekkefølge gitt av FHI. 

Alle innbyggere over 65 år, og personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp har blitt kontaktet pr brev for å kartlegge om de ønsker vaksinen.

De over 65 år og de i høyrisikogruppen som evt. ennå ikke er blitt kontaktet av kommunen om koronavaksinering, kan ta kontakt med Alvdal legekontor på tlf: 62 48 91 00 eller via Alvdal legekontor | HelseRespons