Opptak av barn i barnehager i Alvdal 2019/2020

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.19, med søknadsfrist 1.mars 2019.

Alvdal kommunale barnehage:

  • Plassen barnehage, 4 avd. 1-6 år
  • Øwretun barnehage, 5 avd. 1-6 år.

Privat barnehage:

  • Sivil- Saras eventyrbarnehage, 1 avd. 1-6 år.

Rett til barnehageplass:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har med søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år. Jfr. Lov om barnehager § 12 a.

Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt.

De som har plass er sikret den fram til skolestart, men om noen ønsker å endre tilbudet, søkes det på nytt.

Samordnet opptaksprosess:

Kommunale og private barnehager samarbeider om opptaket (jfr. Barnehagelovens § 12).

Hvert enkelt barn blir tilbudt plass bare i en barnehage, men blir satt på venteliste for andre ønsker. Sivil-Saras eventyrbarnehage har felles søknadsskjema med kommunen.

Søknad

Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk, og du finner skjemaet ved å følge denne lenken. På samme siden finner du mer informasjon om barnehagene i Alvdal.

For nærmere opplysninger om åpningstider og driftsformer kan henvendelser rettes til:

Alvdal barnehage, enhetsleder Janne Kjeldsen, tlf. 62 48 90 21/ 90 76 40 55

Sivil-Saras eventyrbarnehage, styrer Cecilie Andersen tlf. 62122270