Opptak av barn i barnehager i Alvdal 2020/2021

Hovedopptaket gjelder fra 15.08.21, med søknadsfrist 1.mars 2021 

Alvdal kommunale barnehage: 

  •  Plassen barnehage, 4 avd. 1-6 år  
  •  Øwretun barnehage, 5 avd. 1-6 år. 

Rett til barnehageplass: 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har med søknad til hovedopptaket rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller 1 år. Jfr. Lov om barnehager § 12 a. 

Rett til plass i barnehage er knyttet til hovedopptaket i den kommunen der barnet er bosatt. 

De som har plass er sikret den fram til skolestart, men om noen ønsker å endre tilbudet, søkes det på nytt. 

Samordnet opptaksprosess: 

Hvert enkelt barn blir tilbudt plass bare i en barnehage, men blir satt på venteliste for andre ønsker. Søknad barnehageplass skjer elektronisk via denne lenken

Du finner mer informasjon om barnehagene i Alvdal ved å følge denne lenken:

For nærmere opplysninger om åpningstider og driftsformer kan henvendelser rettes til: 

Alvdal barnehage ved enhetsleder Janne Kjeldsen, tlf. 90 76 40 55