OPPVEKSTPLAN ALVDAL KOMMUNE- VI ØNSKER INNSPILL

Den siste uka har hverdagen blitt snudd på hodet for alle, og det er vanskelig å planlegge framover i tid. Likevel må vi fortsette å tenke på framtida også, og vi i Alvdal kommune fortsetter derfor arbeidet med Oppvekstplan.

Vi har laget en spørreundersøkelse om oppvekst, og ønsker å få svar fra alle foreldre og foresatte, eventuelt også andre omsorgspersoner som besteforeldre og trenere. Det fine med denne undersøkelsen er at alle kan svare hjemmefra, fra egen smartmobil, nettbrett eller PC.

Målet for oppvekstplanen er at vi sammen skal lage et godt oppvekstmiljø for barn og unge i Alvdal. Hvordan gjør vi dette, og hva bør vi ha mest fokus på?

Vi håper du kan ta deg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen, svaret ditt er viktig! Du svarer helt anonymt. Ta noen minutters pause fra alle nyheter om koronaviruset, og ha fokus på hvilken oppvekst du ønsker i framtida for dine barn i Alvdal.

Dersom et spørsmål ikke er relevant for deg, kan du hoppe over det og gå videre til neste, men noen spørsmål er obligatoriske, og de må du svare på før du får lov til å gå videre i skjemaet.  

https://docs.google.com/forms/d/1n8vdE4RbHs7XuHjzh1b4xRZvsonyWGEMPBJuXTHuNls/edit

Takk for at dere tar dere tid til å svare på denne undersøkelsen og på den måten bidra til en bedre oppvekst for barn og unge!

Per Arne Aaen

Rådmann Alvdal kommune