Pårørendekonferansen 2023

22. september er den nasjonale pårørendedagen, og på Sjulhustunet inviteres det til Pårørendekonferansen 20.september 2023. Her møtes pårørende, frivilligheten, ansatte i kommunen og interesseorganisasjoner. 

Foto: Gettyimages


Det å være pårørende kan oppleves ensomt og vanskelig. Det er mange som befinner seg i samme situasjon, og det er mange aktører som kan bidra til å gjøre tiden som pårørende lettere. Ikke minst spiller alle våre frivillige en stor og viktig rolle i dette arbeidet, og det er mange måter man kan få hjelp når man trenger det, og gi hjelp når man ønsker det. Pårørendekonferansen er derfor en fin arena ikke bare for de som er pårørende, men også for alle de som kunne tenke seg å bidra som frivillige inn i dette viktige området.  

Nasjonal pårørendedag 

Det er Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Innlandet (USHT) og Alvdal kommune som i samarbeid inviterer ansatte i helse- og velferdssektoren, oppvekstsektoren, pårørende, frivillige og potensielle frivillige til konferansen, som arrangeres i forbindelse med den nasjonale pårørendedagen.  

Tema for den nasjonale pårørendekonferansen er «Pårørende – på liv og død». Det er satt sammen et bredt program som tilnærmer seg temaet fra ulike ståsteder og med ulike innfallsvinkler, både fra pårørende, psykologer, forskere og andre.

Programmet fra den nasjonale Pårørendekonferansen overføres på storskjerm, med innslag fra blant andre Ingvild Kjerkol, Else Kåss Furuseth, Hedvig Montgomery, Sigvard Dagsland og Karoline Krüger. Dagen ledes av Åsa Karin Serholt Jensen fra USHT og kommunalsjef for helse og velferd Linda Granrud   

Ønsker du å melde deg på?

Pårørendekonferansen er gratis å delta på. Påmeldingsfristen er satt til 13. september, og man melder seg på ved å sende en e-post til linda.granrud@alvdal.kommune.no eller på tlf.nr. 95 13 38 13 

Pårørendekonferansen 2023:

Tid: 20. september kl. 09.00-15.00. 
Sted: Kulturstua på Sjulhstunet