Presisering angående bruk av Astra Zeneca- vaksinen i Alvdal

Kommunelegen i Alvdal ønsker å presisere at vi følger nasjonale anbefalinger når det gjelder vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen.

Det vil si at vi stoppet vaksinering med dette produktet torsdag 11. mars, og vil ikke bruke denne vaksinen før helsemyndighetene har tatt en beslutning vedrørende videre bruk.

Kommunelegen vil samtidig presisere at meldinger om alvorlige bivirkninger fortsatt gjelder en veldig liten andel, sett i forhold til det store antallet doser som er brukt. Det er satt i overkant av 100 000 doser av Astra Zeneca så langt i Norge.  

At denne vaksineringen nå stoppes må sees på som et tiltak fra nasjonale myndigheter for å skaffe seg så godt kunnskapsgrunnlag som mulig for å fatte en beslutning om man skal starte opp igjen eller ikke.