Reguleringsplan til offentlig ettersyn - Fv.29 Einunna bru med tilstøtende veg

Statens vegvesen har, på vegne av Hedmark fylkeskommune, og i samarbeid med Alvdal kommune, utarbeidet forslag til reguleringsplan som skal legge til rette for å erstatte gammel Einunna bru med en ny på fv.29.

Planforslaget legges nå ut til offentlig ettersyn i tidsrommet 04.04.2019 – 21.05.2019 på følgende steder: