Serveringsbedrifter i Alvdal får dispensasjon fra midlertidig forskrift- gjelder fra i dag

Kommunestyret vedtok i går ny lokalforskrift som skal gjelde fra 31. mai til og med 6. juni. 

I dag har kommunelegen gitt alle serveringsbedrifter i Alvdal dispensasjon fra denne forskriften, og fra den som nå er gjeldende. 

I praksis betyr dette at serveringssteder kan åpnes fra fredag 28.05.2021 kl. 12.00, og at alkoholservering til mat tillates fram til kl. 22.00.

Forutsetninger

Det forutsettes at serveringsstedene praktiserer smittevernreglene i hht. til nasjonale og lokale regler.
Dersom smittesituasjonen skulle forverre seg, kan kommunelegen trekke dispensasjonen tilbake.

Begrunnelse

Dispensasjonene begrunnes med at det anses som uforholdsmessig å pålegge denne delen av næringslivet i Alvdal kommune strengere tiltak enn det som er vedtatt i regionen for øvrig. 

Det er også lagt vekt på at det er et mål å redusere mobiliteten og bevegelser på tvers av kommunegrenser. Ulik begrensning for bransjen vil kunne medføre økt mobilitet og bevegelse i befolkningen på tvers av kommunegrenser. Det er ikke er ønskelig slik smittesituasjonen er.

Her kan du lese hele dispensasjonsvedtaket. (PDF, 178 kB)