Skolestart grunnskolen i Alvdal

Skolene starter opp igjen mandag 20.august.

2.-10.trinn begynner til ordinær tid kl. 0830.

1.trinn. Der starter alle på Steigen skole kl. 0900

Elever på 1.trinn får et eget informasjonsbrev.

Velkommen til nytt skoleår!

Hilsen rektorene