Status smitte i Alvdal 11. februar 2021

Det er ingen nye smittede i Alvdal.

Kommunen kjenner til 12 personer som er i rutinemessig karantene i påvente av prøvesvar.