Status smitte i Alvdal 19. januar 2021.

Det er pr. i dag ingen smittede i Alvdal, og det er heller ikke noen i isolasjon.

Det er 10 personer i karantene i påvente av prøvesvar.