Stimuleringsmidler til aktiviteter med mål om integrering av nybosatte flyktninger.

Lag og foreninger kan søke på stimuleringsmidler til aktiviteter med mål om integrering av nybosatte flyktninger. Søknadfristen er 1. juni

Kommunestyret bevilger 100 000 kr som skal benyttes til stimuleringsmidler til aktiviteter med mål om integrering av nybosatte flyktninger, som lag og foreninger kan søke på.  For 2023 settes søknadsfristen til 1.juni og 1.november, med en evaluering av ordningen innen utgangen av 2023. Tilskuddet belastes kommunens disposisjonsfond.

Ønsker dere å søke?

Kriterier:

  • Arrangementet/tiltaket skal møte de ulike gruppene av minoritetsspråklige vi har bosatt. Det er vesentlig at arrangementet/tiltaket har med seg alvdøler
  • Arrangementet/tiltaket skal ikke ekskludere kjønn, alder, religion.
  • Søker må sende inn regnskap innen utgangen av desember 2023
  • Midler som er ubrukt eller misbrukt kan kreves tilbakebetalt til kommunen.

Fyll ut søknadskjema og send til kommunens postmottak postmottak@alvdal.kommune.no. Søknadfrist 1. juni

Søknadskjema pdf. (PDF, 107 kB)

Søknadskjema word  (DOCX, 23 kB)