Støtte til bedriftsintern opplæring - søknadsfrist 28. oktober

På vegne av Innlandet fylkeskommune informerer vi næringslivet i Alvdal om muligheten til å søke støtte til bedriftsintern opplæring. 

Fylkeskommunen har lagt ut støtteordningen med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon og kriterier for støtteordningen finner du på Regionalforvaltning.no, hvor du skriver inn «bedriftsintern opplæring Innlandet» i søkefeltet. Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye! Ufullstendige søknader kan bli avvist.

Om dere har noe dere vurderer å søke på tar undertegnede gjerne en samtale på kommunehuset, evt. landbrukskontoret.

For øvrige spørsmål knyttet til ordningen – ta kontakt med Innlandet fylkeskommune ved: 


Med hilsen

Ole Sylte Heggset
Rådgiver landbruk/næring