Støtteordninger for frivilligheten

Lotteri - og stiftelsestilsynet har to ordninger der frivilligheten kan søke støtte:

  • momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner.
  • tilskudd for arrangement eller aktiviteter som er påvirket av covid-19 pandemien. 

Søknadsfrist er i september.

Les mer om støtteordningene (PDF, 26 kB) her