Svømmehallen er åpen t.o.m. 1. april

Grunnet bl.a. høye strømpriser er svømmehallen kun åpen fram t.o.m. fredag 1. april denne vinteren.