Til informasjon - Nytt kjøremønster på Kvebergsveien ved Alvdal Skurlag

Kvebergsveien, som starter ved avkjøringen til Alvdal Skurlag fra Rv3, vil bli steng i sørenden av industritomta til Alvdal Skurlag mandag 14.05.2018.

Dette er en permanent stenging av veien.

Nytt kjøremønster er:

  • fra nord via avkjøring fra Rv3 inn mot meieriet Synnøve Finden – under jernbanen og sørover langs Sjulhusveien.
  • fra sør er ved avkjøring fra Rv3 mot Kveberg bru, og nordover langs Kvebergsveien.

Dagens avkjøring fra Rv3 til Alvdal Skurlag vil fortsatt eksistere, men vil kunne være adkomst for industritomta til Alvdal Skurlag. Boligbebyggelse/landbruksbebyggelse som ligger tett opptil Alvdal Skurlag på sørsiden vil få nytt kjøremønster.

Viser til vedlagt kartutsnitt for utfyllende forklaring.