Tilbud om koronavaksine til alle mellom 12 og 15 år i uke 38

I uke 36 fikk årsmodellene 2004/2005 tilbud om koronavaksine. Det jobbes nå med planlegging av vaksinasjon av 12-15-åringer. Parallelt med dette er det fortsatt noen som får 1. og 2.dose ukentlig. 

Tilbud om koronavaksine til 12-15-åringer

FHI har bestemt at alle 12- 15 åringer i Norge skal tilbys én  dose koronavaksine av merket Pfizer. Koronavaksinen som tilbys er godkjent fra 12 år og oppover. Vaksinasjon tilbys årskullene 2006 – 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år.  Vaksinasjonen består av én dose Pfizer vaksine i første omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon. En dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.

Vaksinasjonsteamet i Alvdal planlegger å gjennomføre vaksinasjon på skolene i uke 38. For å få til dette er det krav om at begge foresatte til barn under 16 år samtykker til vaksineringen. Årskullene 2006-2009 får med seg eller tilsendt to skjemaer fra skolen – samtykkeskjema og egenerklæringsskjema som foresatte må fylle ut og returnere til skolen så fort som mulig. Du finner også begge skjemaene ved å følge lenkene under:

Egenerklæringsskjema (PDF, 875 kB)

Samtykkeskjema (PDF, 70 kB)

Egenerklæringsskjemaet omhandler den enkeltes helsetilstand, og ved tvil i forhold til spørsmålene som stilles, må foresatte kontakte lege for å gjøre nødvendige avklaringer på forhånd. Dette fordi vaksinasjonsteamet må gå gjennom skjemaene før en eventuell vaksinering.

Mer informasjon om tilbud om koronavaksine til  12-15-åringer finner dere her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/#vaksinasjon-av-barn-og-unge.