Tilbud om testing i helgene fra 6. mars

Det vil fra 6. mars bli tilbud om testing også i helgene.

Dette er et interkommunalt samarbeid, og testingen vil foregå på Tynset legekontor, Tjønnmosenteret.

Time må bestilles på legevaktsentralen 116117 og testing vil foregå mellom kl 10.00 og -12.00 lørdag 6/3 og hver helg, både lørdag og søndag, en periode fremover,  i samme tidsrom.

Det er viktig at alle som skal testes registrerer seg på helsenorge.no, ettersom testsvar kommer dit etter ett til to døgn. Har du symptomer eller ønsker teste deg pga reising ber vi deg ha så få nærkontakter som mulig til svar på testen er klart.