Tilskudd til barn og unge og tilskudd til samfunnsutvikling

Barn og unge

Alvdal kommune lyser ut kr. 80 000 i tilskuddsmidler øremerket tiltak for barn og unge.

Alvdal kommune er opptatt av kunnskapsutvikling, fellesskap og integrering, og vil prioritere søknader ut fra disse kriteriene. Kommunen har mange aktivitets- og kulturarenaer, og vi ønsker økt aktivitet på disse arenaene. I 2021 har vi fokus på smittevern, og ønsker søknader som gjenspeiler dette

Kultur og samfunnsutvikling

Vi lyser også ut kr. 100 000 til lokale tiltak innenfor kultur og samfunnsutvikling. Lag og foreninger, samt private aktører innenfor kultur og samfunnsutvikling kan søke.

Tiltak som kan knyttes til kommunens planer og satsningsområder vil bli prioritert. I 2021 prioriteres:

  • Større idretts- og kulturarrangementer, som kan dokumentere positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. I 2021 har vi fokus på smittevern, og ønsker søknader dom gjenspeiler dette
  • Kulturnæringer som kan bidra til en styrket turisme i kommunen
  • Tiltak/arrangementer som bidrar til økt bruk av Alvdals museer og kulturarenaer
  • Kulturminnetiltak som kan bidra til positive ringvirkninger i lokalsamfunnet

Du finer mer om midlene og søknadsskjema ved å følge denne lenken