Tilskudd til barn og unge

Alvdal kommune ved enhet for kultur lyser ut tilskuddsmidler øremerket tiltak for barn og unge. Søknadsfrist 1. mai. 

Du kan lese mer ved å klikke på denne lenken