Tilskudd til fritidsaktivitet - søknadsfrist 1. februar

Dette er en nasjonal ordning med mål om å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkninga.

Målgruppe for ordningen er frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Følg denne lenken for å lese mer om ordningen