Tilskudd til inkludering av barn og unge

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet lyser nå ut tilskuddsmidler for inkludering av barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Søknadsfristen er 3. november 2023

Målgruppen er barn og unge i alderen 0-24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Mer infomasjon om ordningen og søknadskjema finner du på Bufdir sine sider