Tilskudd til tiltak for barn og unge - Frist 31. mars

Alvdal kommune ved enhet for kultur lyser ut tilskuddsmidler øremerket tiltak for barn og unge.

Alvdal kommune er opptatt av kunnskapsutvikling, fellesskap og integrering, og vil prioritere søknader basert på ett eller flere av disse kriteriene:

  • Tiltaket styrker barn og unges fritidstilbud.
  • Tiltaket skaper en arena for inkludering og samhold på tvers av ulike etniske, sosiale og økonomiske bakgrunner blant barn og unge.
  • Tiltaket er et aktivitets- eller kulturarrangement som hovedsakelig er rettet mot barn og unge.
  • Tiltaket skaper en bedre hverdag for barn og unge.
  • Tiltaket skaper økt aktivitet på et eller flere av kommunens mange aktivitets- og kulturarenaer.

Fristen for å søke er 31. mars.

Klikk her for mer info og søknadsskjema