To høringer/ kunngjøringer

Oppstart av reguleringsplan for Folla, Neslund - Enga er lagt ut til offentlig ettersyn og høring

Endringer i planbestemmelser for Gaiagrenda er kunngjort. 

Begge kunngjøringene kan du lese ved å følge denne lenken.