Trappa fra Sjulhusveien opp til kommunehuset er stengt.

Som noen sikkert har lagt merke til, så er trappa opp til kommunehuset midlertidig sperret.

Dette skyldes at varmekablene som skal holde trappa fri for snø og is er ute av drift.

For å unngå at noen skader seg har vi derfor stengt trappa til feilen er funnet og utbedret.