TV- aksjonen 2018: Vil du være bøssebærer?

Om du vil være med oss som bøssebærer søndag 21. oktober
kan du kontakte:

Trine Vardenær Tharaldsteen    tlf. 907 77 885
Arne Dagfinn Øynes                   tlf. 990 26 898
Sigmund K Paaske                     tlf. 906 52 818
Kristian Hansæl                          tlf. 940 52 049
Anne Marie Dahlen                     tlf. 905 26 443
Johnny Hagen                             tlf. 950 70 761