Vaksinering - dose 2

Alvdal kommune driver nå og fremskynder innkalling til dose 2. Vaksineringen foregår ukentlig på onsdager. Det er ikke anledning til å få vaksine på andre dager.

Til studenter: Det er viktig at du gir beskjed dersom du ikke skal benytte den timen du har fått her til dose 2.  Studenter tilbys dose 2 i studiekommune men kan velge om de vil vaksineres der eller i hjemkommunen. Send navn og fødselsdato til tlf. nr: 47452238 ved behov for endring/ avbestilling så tidlig som mulig.