Vaksinering- status og oppfordring 15. juni

Vi vaksinerer nå i gruppe 8, alder 55-64 år. Antall vaksiner vi setter hver uke varierer ut ifra antall vaksiner vi får tildelt. Denne uken setter vi rundt 100 vaksiner.

Vi ønsker å komme med en oppfordring til alle dere som allerede har fått koronavaksine: 

Ta kontakt med Alvdal legekontor på telefon 62 48 91 00 om det mangler oppføring.