Vaksinering: Tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet har nå gått ut med at det skal tilbys en tredje vaksinedose til pasienter med alvorlig nedsatt immunforsvar.

De dette gjelder vil få et brev fra spesialisthelsetjenesten, hvor pasientansvarlige lege har tatt denne vurderingen.

I brevet vil dere få beskjed om å ta kontakt med vaksinekontoret der dere bor. Dere tar da kontakt på telefon 62 48 91 00.