Veterinærvakt for Alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt

Konkurranse for veterinærvakt for alvdal og Folldal veterinære vaktdistrikt for perioden 01.09.2019 – 31.12.2022 har frist 20. august klokka 12.00 for å legge inn tilbud.  Konkurransegrunnlaget kan du lese her