Vi ber om at du registrerer deg når du besøker kommunehuset

For å gjøre det lettere å spore smitte ved et eventuelt utbrudd av korona, ber vi nå om at alle besøkende på kommunehuset registrerer seg med navn og telefonnummer. 

Det vil bli lagt fram lister.  Dette gjelder IKKE legekontoret. Der kan timelister osv ivareta dette. 

Gjelder fra mandag 9. november.