Vi gratulerer Tove Aumoen med fagbrev!

Tove Aumoen har vært ansatt som lærling i kontor- og administrasjonsfaget i Alvdal kommune i to år. I går besto hun fagprøven med glans, og begynner snart i ny jobb ved Sjukehuset Innlandet på Tynset. 

Vi gratulerer hjerteligst både med fagprøve og ny jobb, og ønsker lykke til videre. Tusen takk for samarbeidet!

Per Arne Aaen, kommunedirektør