Vi søker ny rådmann!

Vi søker etter en leder som viser interesse for å utvikle alvdalssamfunnet, er inspirerende, tydelig og synlig overfor hele kommunen og i regionen.

Som kommunens øverste administrative leder bør du stå godt i våre menneskelige prinsipper som synliggjøres i Aukrusts verden gjennom Solan, Reodor og Ludvig; den optimistiske, den kreative, den løsningsorienterte og den kritiske.

Du må være trygg i lederrollen, ha god økonomiforståelse, evne til effektivt å iverksette politiske vedtak og videreutvikle et godt tjenestetilbud. Vi vil legge stor vekt på gode kommunikasjonsevner og at du fanger opp signaler - både fra politikere, innbyggere og dine medarbeidere.

Vi ønsker en resultatorientert og engasjert rådmann/kommunedirektør som evner å ta i bruk ny teknologi og etablere gode samarbeidsrelasjoner både internt og eksternt.

Søknadsfrist: 28. oktober

Les mer om stillingen ved å følge denne lenken