Viktig informasjon til besøkende på kommunehuset - heisen er ute av drift i lengre tid

Heisen på kommunehuset er i ustand, og vil være det i lang tid framover i påvente av nytt aggregat. 

Besøkende til legekontoret som er avhengig av heis bes benytte inngangen på oversiden av kommunehuset. Ring på dørklokka når du kommer.