Vil du bli besøkshjem?

Barnevernstjenesten trenger flere besøkshjem som kan gjøre en god jobb for barn i Nord-Østerdal. Besøkshjemmet kan bestå av en eller to trygge og stabile voksne personer som har både husrom og hjerterom. Det stilles ingen krav til formell utdanning for å bli besøkshjem, det er personlig egnethet og engasjement det legges størst vekt på.

Et besøkshjem er et vanlig hjem som kan ta vare på ett eller flere barn et visst antall ganger pr. måned. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem, men være en ekstra ressurs for barnet og foreldrene. Målet er å gi barnet utvidede muligheter til å delta på aktiviteter, få nye erfaringer og stimulerende opplevelser i et trygt og positivt miljø i besøkshjemmet. Det kan også være et mål å gi foreldrene avlastning.

Barnevernstjenesten har nå konkret behov for tre besøkshjem i vårt område for barn i alderen 1-3 år. 

Barnevernstjenesten godkjenner besøkshjemmet gjennom besøk og samtale. Alle over 18 år i besøkshjemmet må avlegge politiattest.

Vi søker etter trygge voksne som evner å se barnets behov og å være tålmodig. Det er ønskelig at de voksne i besøkshjemmet er gode til å skape trygge rammer og gode relasjoner til barn, samt at man kan klare å stå ·iutfordrende situasjoner.

Besøkshjem mottar godtgjøring i henhold til gjeldende satser, samt utgiftsdekning og kjøregodtgjørelse. Som besøkshjem vil du/dere få tilbud om veiledning fra barnets kontaktperson i barnevernstjenesten.

Er dette noe for deg/dere? Ring oss gjerne telefon 47 97 67 80 innen 15 februar hvis du/dere er interessert i å være besøkshjem eller har spørsmål omkring det å være besøkshjem.

Vår besøksadresse er Tynset kommune, Torvgata 1, Tynset

Hilsen barnevernstjenesten i Nord-Østerdal