Personoversikt


Alvdal barneskole

Ansatte i avdelingen Alvdal barneskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lektor m/tillegg 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70
Ass. rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 990 34 798
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 908 73 045
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Lærling
Fagarbeider 62 48 90 70 950 22 496
Adjunkt 62 48 90 70
Kontoransvarlig 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70 906 09 597
Adjunkt 62 48 90 70
Assistent 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Lærer 62 48 90 70 958 60 803
474 77 315
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 951 63 159
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Konstituert SFO Leder/Fagarbeider 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70 943 56 090
Adjunkt 62 48 90 70
Fagarbeider 62 48 90 70 976 54 536
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70
Adjunkt 62 48 90 70 980 34 324
Vernepleier 62 48 90 70
Adjunkt m/tillegg 62 48 90 70 952 95 593
Adjunkt 62 48 90 70
Lektor 62 48 90 70