Personoversikt


Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig
Assistent
Assistent 62 48 94 00
Kommunalsjef for helse og velferd 951 33 813
Avdelingsleder 477 94 044
Assistent
Verneombud TFF
Vara tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Fagansvarlig
Fagansvarlig 404 07 487
Fagansvarlig 458 76 133
Aktivitetsleder
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 901 74 840
Fagansvarlig 924 24 373
Konstituert avdelingsleder 901 11 968