Personoversikt


Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Assistent
Vernepleierstudent
Enhetsleder TFF 62 48 94 16
Avdelingsleder 477 94 044 477 94 044
Miljøarbeider
Miljøarbeider
Assistent
Avdelingsleder 62 48 94 27 459 73 688
Fagleder
Fagleder 404 07 487 404 07 487
Gruppeleder / vernepleier TFF 62 48 94 27 458 76 133
Aktivitetsleder
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 62 48 77 44 901 74 840
Helsefagarbeider
957 90 158