Personoversikt


Tjenesten for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Tjenesten for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig
Enhetsleder TFF 951 33 813
Fagarbeider
Avdelingsleder 477 94 044
Verneombud TFF
Vernepleier
Vara tillitsvalgt
Tillitsvalgt
Avdelingsleder 459 73 688
Fagansvarlig
Fagansvarlig 404 07 487
Fagansvarlig 458 76 133
Aktivitetsleder
Alvdal Aktivitetssenter / Hovedverneombud 901 74 840
Fagansvarlig 924 24 373
Tillitsvalgt 957 90 158
Assistent