Personoversikt


Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ambulerende vaktmester 913 08 116
Konsulent 477 91 513
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 477 91 507
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg 909 41 110 477 91 512
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg 477 91 512
Hjelpepleier / Tillitsvalgt fagforbundet 477 91 507
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Fagleder 940 11 896