Personoversikt


Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Husfar hjemmetjenesten 913 08 116
Kontormedarbeider 477 91 513
Sykepleier 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Omsorgsarbeider 62 48 94 08
Avdelingsleder 477 91 512
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896