Personoversikt


Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ambulerende vaktmester 913 08 116
Kontormedarbeider / Verneombud HBO 477 91 513
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Sykepleier / Tillitsvalgt sykepleierforbundet 477 91 507
Fagansvarlig sykepleier 477 91 507
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg 477 91 512
Hjelpepleier / Tillitsvalgt fagforbundet 477 91 507
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896