Personoversikt


Hjemmetjenesten

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Husfar hjemmetjenesten 913 08 116
Kontormedarbeider 62 48 94 29 419 25 132
Sykepleier 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Sykepleier 62 48 94 08
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Omsorgsarbeider 62 48 94 08
Avdelingsleder 62 48 94 03 400 35 101
Helsefagarbeider 62 48 94 08
Hjelpepleier 62 48 94 08
Vernepleier/ demenskontakt 456 41 962
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 62 48 94 07