Personoversikt


Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Renholder
Fagarbeider 906 81 962
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702
Ingeniør 901 99 756
Fagarbeider 913 08 103
Renholder 971 09 212
Fagarbeider 477 91 511
Fagleder renhold 412 11 839
Renholder
Renholder
Avdelingsleder 62 48 90 00 900 22 714
Fagarbeider 913 23 917
Fagarbeider 976 70 591
Fagarbeider 913 08 108
Fagarbeider 913 08 104