Personoversikt


Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider 62 48 90 00 906 81 962
Avdelingsleder drift kommunalteknikk 62 48 90 31 950 61 394
Enhetsleder kommunalteknikk 62 48 90 32 958 81 702
Ingeniør 62 48 90 38 901 99 756
Vaktmester Solsiden 913 08 103
Renholder 971 09 212
Vaktmester 62 48 90 00 982 55 965
Driftsoperatør
Midlertidig renholdsleder 62 48 90 00 412 11 839
Fagarbeider VA 913 23 917
Fagleder renhold 957 30 228
Fagarbeider 976 70 591 976 70 591
Fagarbeider VA 913 08 108 913 08 108