Personoversikt


Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H)
Politiker (Sp)
Ordfører 907 72 718
Politiker (AP)
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270
Politiker (KrF)