Personoversikt


Folkevalgte - Formannskapet

Ansatte i avdelingen Formannskapet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (H)
Varaordfører
Ordfører 907 72 718
Politiker (AP)
Politiker (MDG)
Politiker (KrF)