Personoversikt


Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rådmann 913 08 112
Politiker (H)
Politiker (SP)
Kontrollutvalget
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (Sp)
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Politiker (H)
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270
Politiker (KrF)