Personoversikt


Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rådmann 913 08 112
Politiker (H)
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Ordfører
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (SP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 62 48 90 44 488 93 270
Politiker (KrF)