Personoversikt


Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker (SP)
Politiker (SP)
Ordfører 62 48 90 10 950 70 761
Politiker (SP)
Politiker (AP)
Varaordfører (SP)
Politiker (V)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (AP)
Politiker (SP)
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383
Politiker (AP)
Politiker (AP)
Politiker (H)
Politiker (SP)
Politiker (KrF)
Politiker (AP)