Personoversikt


Folkevalgte - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Politiker (H) 952 79 830
Politiker (SP) 905 48 184
Kontrollutvalget 476 88 279
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Politiker (AP) 454 39 909
Politiker (SP) 918 20 510
Politiker (AP) 950 70 761
Politiker (AP) 417 60 492
Politiker (H) 922 88 535
Varaordfører 915 94 081
Ordfører 907 72 718
Politiker (SP) 959 28 485
Politiker (H) 951 87 502
Politiker (AP) 951 58 355
Politiker (SP) 952 79 830
Politiker (SP) 958 19 951
Politiker (H) 905 50 556
Politiker (MDG) 488 93 270
Politiker (KrF) 990 26 898