Personoversikt


Folkevalgte - Råd for likestilling for funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Råd for likestilling for funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
905 26 443
902 27 266
481 32 706
952 33 131
950 70 779
905 94 244
Politiker (KrF)