Personoversikt


Barneverntjenesten i Nord-Østerdal

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten i Nord-Østerdal
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnevernkonsulent 957 50 276
Barnevernkonsulent 62 48 51 45 489 59 008
Barnevernkonsulent
Familieveileder/Hovedtillitsvalgt FO 62 48 51 42 400 28 127
Barnevernkonsulent 975 06 256
Advokat
Barnevernkonsulent 488 95 966
Barnevernkonsulent 62 48 51 39 913 73 945
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent 62 48 51 37 969 48 355
Fagleder/nestleder 62 48 50 00 918 10 387