Personoversikt


Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konstituert rådmann 913 08 112
Assisterende rådmann 456 38 953
Enhetsleder TFF 62 48 94 16
Enhetsleder kommunalteknikk 62 48 90 32 958 81 702
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555 477 91 555
Enhetsleder Alvdal barnehage 62 48 90 21 907 64 055
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Enhetsleder kultur 62 48 90 39 979 40 545
Personalsjef 477 91 529
Rådmann 62 48 90 00 400 35 383
Enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 480 11 794
Rektor Alvdal ungdomsskole 62 48 91 70 996 05 250
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 02