Personoversikt


Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Enhetsleder TFF 951 33 813
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555
Enhetsleder Alvdal barnehage 907 64 055
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Enhetsleder kultur 979 40 545
Enhetsleder helse 477 91 567
Enhetsleder Servicekontoret 477 91 520
Personalsjef 477 91 529
Enhetsleder landbruk og miljø 62 48 90 60 480 11 794
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Enhetsleder Hjemmebasert omsorg 940 11 896
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541