Personoversikt


Enhetsledere

Ansatte i avdelingen Enhetsledere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 913 08 112
Enhetsleder Alvdal barnehage Plassen 477 91 515
Kommunalsjef Oppvekst 975 27 832
Kommunalsjef for helse og velferd 951 33 813
Enhetsleder kommunalteknikk 958 81 702
Enhetsleder 459 73 688
Enhetsleder flyktningtjenesten 477 91 555
Stab og organisasjonsleder 907 64 055
Økonomisjef 477 91 524
Enhetsleder Alvdal barnehage Øwretun 477 91 514
Rektor Alvdal barneskole 62 48 90 70 482 25 672
Enhetsleder helse 477 91 567
Personalsjef 477 91 529
Enhetsleder HBO 62 48 94 00 477 91 545
Enhetsleder landbruk og miljø 62 48 90 60 480 11 794
Rektor Alvdal ungdomsskole 996 05 250
Enhetsleder Solsida omsorgsheim 62 48 94 00 477 91 541