Personoversikt


Landbruk og miljø

Ansatte i avdelingen Landbruk og miljø
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 62 48 91 35 924 28 141
Konstituert enhetsleder for landbruk og miljø 62 48 91 38 909 29 230
Rådgiver skogbruk 62 48 90 00 958 42 247
Rådgiver 62 48 91 32 906 67 974
Rådgiver landbruk 62 48 91 36 957 45 295
Fagkonsulent landbruk 62 48 91 37 913 08 113
Rådgiver landbruk og utvikling 62 48 91 34 419 31 176