Personoversikt


Legekontor og helsestasjon

Ansatte i avdelingen Legekontor og helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier
Enhetsleder helse 62 48 90 45 456 38 953
Jordmor 62 48 90 00
Turnuslege 62 49 81 00
Sykepleier 62 48 90 89
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Helsesykepleier 62 48 90 87 474 52 238
Sykepleier
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent 62 48 90 52 958 13 140
Kommunefysioterapeut 474 83 018
Turnuslege 62 49 81 00
Helsesykepleier 62 48 90 87 488 65 344
Sosionom med videreutdanning i rus og avhengighet 62 48 90 43 906 90 055
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 62 48 90 44 488 93 270
Sykepleier 62 48 91 00