Personoversikt


Legekontor, helsestasjon, rus og psykiatri, ergoterapi og fysioterapi

Ansatte i avdelingen Legekontor, helsestasjon, rus og psykiatri, ergoterapi og fysioterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 2
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Helsesykepleier 62 48 91 10 474 52 238
Sykepleier 62 48 91 00
Ergoterapeut / Rehabiliteringskonsulent 958 13 140
Fysioterapeut 474 83 018
Enhetsleder helse 477 91 567
Konsulent 488 93 270 488 93 270
Sykepleier 62 48 91 00 477 91 523
Sykepleierstudent 62 48 91 00
Ledende Helsesykepleier 62 48 91 10 488 65 344
Sykepleierstudent 62 48 91 00
LIS lege 62 48 91 00
Konsulent 906 90 055
Sykepleier 62 48 91 00
Sykepleier 477 91 538