Personoversikt


Legekontor og helsestasjon

Ansatte i avdelingen Legekontor og helsestasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 2 62 48 91 00
Jordmor 62 48 91 00
Helsesykepleier 62 48 91 10
Sykepleier 62 48 91 00
Sykepleierstudent 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunelege 1 62 48 91 00 994 86 954
Helsesykepleier 62 48 91 10 474 52 238
Sykepleier 62 48 91 00
Kommunefysioterapeut 474 83 018
Ledende Helsesykepleier 62 48 91 10 488 65 344
Sosionom med videreutdanning i rus og avhengighet 906 90 055
Turnuslege 62 48 91 00
Sykepleier 62 48 91 00
Sykepleier med videreutdanning i rus, avhengighet og psykiatri 488 93 270